ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 58k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bevordering van sport en met name rugby


Dominique Bilde, Louis Aliot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bevordering van sport en met name rugby  
B8-0880/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat uit een studie van juni 2015 van het Centre for Economics and Business Research (CEBR) blijkt dat de lidstaten gemiddeld 80,4 miljard EUR per jaar besteden aan de behandeling van ziekten ten gevolge van gebrek aan fysieke activiteit;

B.  overwegende dat uit een enquête van Eurobarometer blijkt dat bijna de helft van de Europeanen nooit sport of een fysieke activiteit uitoefent;

C.  overwegende dat sport en rugby in het bijzonder een uitstekend drager is voor cohesie en sociale en culturele samenhang, en inclusie en wederzijdse hulp bevordert;

D.  overwegende dat rugby, een sport die in 1889 is ontstaan, wereldwijd bijna vier miljoen geregistreerde spelers telt, waarvan meer dan de helft in Europa, in de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk, daarna in Frankrijk;

1.  vraagt de Commissie de lidstaten aan te moedigen in hun beleid fysieke activiteit en sport te bevorderen en de door sport uitgedragen waarden van samenhang te promoten;

2.  spoort de Commissie aan meer bepaald rugby op te waarderen als instrument van sociale cohesie, gezondheid en opvoeding in de minst begunstigde gemeenschappen van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid