PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la promovarea sportului și în special a rugby-ului


Dominique Bilde, Louis Aliot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la promovarea sportului și în special a rugby-ului  
B8-0880/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui raport publicat de „Centre for Economics and Business Research” (CEBR) din iunie 2015, statele membre ale UE cheltuiesc în medie 80,4 miliarde de euro pe an pentru tratarea bolilor cauzate de lipsa de activitate fizică;

B.  întrucât, potrivit unui sondaj Eurobarometru, aproape unul din doi europeni nu face niciodată sport sau mișcare fizică;

C.  întrucât sportul și în special rugby-ul este un vector puternic de coeziune și de legături sociale și culturale, care promovează includerea și asistența reciprocă;

D.  întrucât rugby-ul, sport creat în 1889, numără circa patru milioane de jucători legitimați în lume, dintre care mai mult de jumătate în Europa, în special în Regatul Unit și în Franța;

1.  solicită Comisiei să încurajeze statele membre să sprijine activitățile fizice și sportul în politicile lor și să promoveze valorile coeziunii transmise prin intermediul sportului;

2.  încurajează Comisia să promoveze în special rugby-ul ca instrument de coeziune socială, de sănătate și educație în comunitățile cel mai defavorizate din Uniunea Europeană;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate