NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 61k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore športu a najmä ragby


Dominique Bilde, Louis Aliot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore športu a najmä ragby  
B8-0880/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa správy Centre for Economics and Business Research (CEBR) z júna 2015 členské štáty EÚ vynakladajú ročne v priemere 80,4 miliárd eur na liečbu ochorení spôsobených nedostatkom fyzickej aktivity;

B.  keďže podľa prieskumu Eurobarometer takmer každý druhý Európan vôbec nešportuje a nevenuje sa fyzickej aktivite;

C.  keďže šport a najmä ragby je významným nositeľom sociálnej súdržnosti, ako aj sociálnym a kultúrnym spojivom, a keďže priaznivo vplýva na začleňovanie sa a vzájomnú podporu;

D.  keďže ragby je šport, ktorý vznikol v roku 1889, a má viac ako 4 milióny profesionálnych hráčov, z ktorých viac ako polovica pôsobí v Európe, najmä v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri presadzovaní športu a fyzických aktivít vo svojich politikách a aby podporovala hodnoty súdržnosti sprostredkované športom;

2.  nabáda Komisiu, aby prikladala väčší význam ragby ako nástroju sociálnej súdržnosti, zdravia a vzdelania v znevýhodnených komunitách Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia