PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 61k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o spodbujanju športa, zlasti ragbija


Dominique Bilde, Louis Aliot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spodbujanju športa, zlasti ragbija  
B8-0880/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker po podatkih iz poročila centra za ekonomsko in podjetniško raziskovanje (CEBR) iz junija 2015 države članice EU na leto v povprečju porabijo 80,4 milijard EUR za zdravljenje bolezni, nastalih zaradi nezadostne telesne dejavnosti;

B.  ker rezultati raziskave Eurobarometra kažejo, da se skoraj vsak drug Evropejec nikoli ne ukvarja s športom ali telesno dejavnostjo;

C.  ker šport, zlasti ragbi, izjemno prispeva h koheziji, družbenemu in kulturnemu povezovanju ter k vključevanju v družbo in medsebojni pomoči;

D.  ker ragbi, ki je bil kot športna disciplina uveden leta 1889, po vsem svetu šteje skoraj štiri milijone športnikov z licenco, med njimi jih je več kot pol v Evropi, predvsem v Združenem kraljestvu in v Franciji;

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja države članice, da v okviru svojih politik podpirajo telesno dejavnost ljudi in šport ter da spodbujajo vrednote povezovanja, ki izhajajo iz športa;

2.  Komisijo spodbuja, naj zlasti ragbi uveljavlja kot sredstvo za spodbujanje socialne kohezije, zdravja in izobraževanja na območjih Evropske unije z manj ugodnim položajem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov