NÁVRH UZNESENIA
PDF 250kWORD 62k
30.6.2016
PE585.329v01-00
 
B8-0890/2016

predložené v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


so žiadosťou o opatrenia zamerané na rozširovanie povedomia verejnosti o rizikách podvýživy v EÚ a podporu skríningových programov s cieľom určiť zraniteľné skupiny


Pán Aldo Patriciello

Uznesenie Európskeho parlamentu so žiadosťou o opatrenia zamerané na rozširovanie povedomia verejnosti o rizikách podvýživy v EÚ a podporu skríningových programov s cieľom určiť zraniteľné skupiny   
B8-0890/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 6 hlavy XIV Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zatiaľ čo podvýživa sa často vníma ako problém, ktorý ovplyvňuje najmä najmenej rozvinuté krajiny, musí sa tiež považovať za európsky problém a ako taký riešiť, pretože je spojená s nedostatkom energie a živín, ktoré naše telo potrebuje;

B.  keďže podľa Európskej aliancie pre zdravie a výživu (European Nutrition for Health Alliance) existujú skupiny osôb, ktoré sú vystavené vysokému riziku, napríklad starší ľudia, pacienti s chronickými chorobami a ľudia, ktorí podstúpili chirurgický zákrok;

C.   keďže úroveň podvýživy sa v porovnaní s obezitou podhodnocuje, napriek tomu, že predstavuje skutočný problém, ktorý si každý rok vyžiada náklady vo výške približne 171 miliárd EUR;

D.  keďže je potrebné prijať razantnejšie opatrenia s cieľom znížiť vysoký podiel ohrozených európskych občanov;

E.  keďže podvýživa môže spôsobovať oslabenie imunitného systému a viacero infekcií a chorôb;

1.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla do praxe opatrenia zamerané na zníženie počtu obetí podvýživy v EÚ prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti o rizikách a podpory skríningových programov s cieľom určiť zraniteľné skupiny ľudí, aby sa mohli prijať vhodné opatrenia na riešenie tohto problému.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia