Eljárás : 2016/2773(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0895/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0895/2016

Viták :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 177kWORD 82k
4.7.2016
PE585.336v01-00
 
B8-0895/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően,

az eljárási szabályzat 37. cikkének (3) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás alapján,


az Európai Parlament 2017. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2016/2773(RSP))


David Borrelli az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Parlament 2017. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2016/2773(RSP))  
B8-0895/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A Bizottság 2016. évi munkaprogramja – Lejárt a szokványos megoldások ideje” című bizottsági közleményre (COM(2015)0610) és annak 1. és 6. mellékleteire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 37. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel a gazdasági, szociális és politikai válság gazdasági recesszióba és deflációba sodorta az országokat, és aggasztó mértékben, közel 17 millió főre növelte a munkanélküliek számát;

B.  mivel az uniós intézmények jelenlegi gazdasági kormányzási keret megreformálására irányuló kezdeményezései tovább súlyosbítanák a gazdasági, demokratikus és szociális válságot az EU-ban;

C.  mivel az uniós költségvetést érintő hibák és csalások aránya továbbra is magas, és nem mutat jelentős csökkenést, és a kifizetéseket 21 egymást követő évben lényeges hibaszint jellemezte a felügyeleti és kontrollrendszerek részleges hatékonysága miatt;

D.  mivel az összes polgárt érintő megszorítások idején elengedhetetlen az EU igazgatási költségeinek csökkentése, különleges figyelmet fordítva az Európai Parlament munkahelyei földrajzi szétszóródásának újragondolása révén elérhető jelentős strukturális megtakarítások meghatározására;

E.  mivel az unós szakpolitikákat továbbra is az átláthatóság jelentős hiánya jellemzi, különösen a nemzetközi kereskedelmi megállapodások megtárgyalása tekintetében;

F.  mivel elengedhetetlen annak elkerülése, hogy Kína piacgazdasági státuszt kapjon;

G.  mivel 2007 óta megduplázódott a tartós munkanélküliség, és a teljes munkanélküliség felét teszi ki; az EU-ban 4,5 millió 15 és 24 év közötti fiatal van munka nélkül, és mivel a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 15 és 24 év közötti európai fiatalok száma meghaladja a 7 milliót;

H.  mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatásának prioritást kell képeznie, különleges figyelmet fordítva a túlzott és szükségtelen adminisztratív költségek csökkentésére;

I.  mivel a kibocsátás-kereskedelmi rendszer lényegében megbukott;

J.  mivel a tagállamok között a törökországi menekülteket támogató eszközzel kapcsolatosan elért megállapodás nem a legjobb uniós válasz a kialakuló menekültügyi vészhelyzetre (és nem szabad más harmadik országokkal megismételni);

K.  mivel a közvetlen demokrácia azon formája, ahol a polgárok közvetlenül döntenek, legitimálja a döntéshozatali folyamatot és fokozhatja a polgárok részvételét e folyamatban; mivel fontos a tagállamokban szabad és tisztességes országos népszavazások keretében a lakosság által leadott szavazatok tiszteletben tartása;

Legfontosabb prioritások

1.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára sürgősen lehetővé kell tenni a monetáris és fiskális politikai eszközök teljes körű használatát a gazdasági fellendülés hatékony támogatása és az alapvető gazdasági döntések demokratikus és politikai legitimitásának biztosítása érdekében;

2.  úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára tekintettel elsőbbséget kell adni a kifizetések problémája megoldásának, mielőtt új kötelezettségvállalásokat hajtanának végre; emlékeztet rá, hogy elsőként mindig a meglévő, nem kiemelt költségvetési sorokból történő átcsoportosítás lehetőségével kell élni, a pazarlás és a rossz gazdálkodás elkerülése érdekében; rámutat, hogy egyes esetekben a szubszidiaritás elvével összhangban a programok támogatása és végrehajtása eredményesebb nemzeti szinten;

3.  az uniós költségvetés jóval szigorúbb vizsgálatát és ellenőrzését kéri; ragaszkodik azon kötelező követelményhez, hogy két éven belül elérjék azt, hogy a Számvevőszék pozitív megbízhatósági nyilatkozatot (DAS) állítson ki; sajnálatát fejezi ki az uniós költségvetést érintő hibák és csalások aránya miatt, különös tekintettel a közbeszerzésre, és kitart amellett, hogy nagy szükség van a korrupció és a szervezett bűnözés ellen transznacionális szinten folytatott küzdelemre; hangsúlyozza az uniós kiadások átláthatósága fokozásának fontosságát, valamint felszólít az európai alapok kiadásaira vonatkozó összes információ közzétételére;

4.  elutasítja egy külön költségvetés létrehozását az euróövezet számára, mivel az jelentős mértékben elválasztaná az eurót használó államokat a saját valutájukat megőrző országoktól; megjegyzi, hogy az euróövezetre vonatkozó költségvetés a demokratikus nemzeti szuverenitás technokrata formációk javára történő további feladásához is vezetne;

5.  hangsúlyozza, hogy az egységes valuta aszimmetrikus és romboló hatást gyakorol a gyengébb gazdaságokra, amelyek kénytelenek a belső leértékelés jelentette fájdalmas kiigazításra, egy olyan valuta eredményeképpen, amely a gazdaságaikhoz képest felül van értékelve, miközben az euróövezet erősebb tagállamai kihasználhatják az abból adódó tisztességtelen versenyelőnyt, hogy a többi euróövezeti tagállamhoz viszonyítva a valuta alul van értékelve, ami elviselhetetlen különbségekhez és makrogazdasági egyensúlyhiányhoz vezet az EU-ban; hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell tervezni a monetáris unió rendezett felbontását, és haladéktalanul biztosítani kell a demokratikus mechanizmusokat az egyes országok euróövezetből való önkéntes kilépéséhez;

6.  ismételten hangsúlyozza, hogy jobban kell az adófizetők pénzével gazdálkodni; hangsúlyozza, hogy fontos az uniós igazgatási költségek lefaragása, különösen tartós válság idején; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament három munkahellyel – Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg – rendelkezik; hangsúlyozza, hogy eredményesebb, költséghatékonyabb és környezetbarátabb lenne, ha egy helyen működne;

7.  ismételten hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok nemzeti társfinanszírozását teljes mértékben ki kell zárni a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti strukturális hiány fogalommeghatározása alól, és sajnálja, hogy az uniós megszorító intézkedések jelentős mértékben aláássák a szociális, területi és gazdasági kohézió célkitűzéseit;

8.  határozottan ellenzi a strukturálisreform-támogató programot;

9.  hangsúlyozza, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) létrehozása következtében csökkentek a Horizont 2020 programok és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz előirányzatai;

10.  kitart amellett, hogy a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) vonatkozó tárgyalásokat meg kell szüntetni, mivel a partnerség mindkét fél számára gyengítené a normák szintjét; megismételi, hogy rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a megválasztott és elszámoltatható nemzeti kormányok helyett kizárólag a Bizottság rendelkezik a kereskedelmi megállapodások megkötésének jogával; sajnálatát fejezi ki, amiért a Bizottság elutasította a „Stop TTIP” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét; ellenzi a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer belefoglalását a jövőbeni kereskedelmi egyezményekbe; ellenzi a közszolgáltatások belefoglalását a TTIP-be és más kereskedelmi megállapodásokba; kéri a nemzeti parlamenteket, hogy a demokratikus ellenőrzés jeleként gyakoroljanak nyomást a kereskedelmi tárgyalásokra, például az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásra (CETA);

11.  sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a piacvédelmi eszközök átfogó reformjának előmozdítására irányuló erőfeszítéseit, hozzájárulva az eszközök hatékonyságának, átláthatóságának és érvényesítésének javításához, a termelők, az importőrök és a polgárok tisztességtelen versenyt folytató partnerekkel szembeni védelme érdekében;

12.  elismeri a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazását a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása tekintetében, lehetőséget biztosítva a tagállamok számára a közösségi döntések meghaladására;

13.  kitart amellett, hogy az EU ne ismerje el Kína piacgazdasági státuszát, és ne adjon ilyen státuszt Kínának;

14.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ifjúsági garancia nem növelte lényegesen az ifjúsági foglalkoztatás mértékét, és rendkívül aggódik a tartós munkanélküliség riasztó szintje miatt;

15.  elítél minden olyan uniós jogszabályt, amely adminisztratív terheket ró a munkahelyteremtés és növekedés jelentős forrásainak tekintett kkv-kra, és amely további bürokratikus akadályokat görget eléjük; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a kkv-k támogatását, és a hangsúlyt a bürokrácia csökkentésére kell helyezni, a megfelelő szociális védelem biztosítása mellett;

16.  hangsúlyozza, hogy el kell ismerni a kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban a múltban felmerült jelentős problémákat, és kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg a vonatkozó végrehajtási források más, az európai társadalom jólétét jobban biztosító kezdeményezésekhez rendelését;

17.  hangsúlyozza a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében teljesített kifizetésekkel és tagállami kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzési és végrehajtási jelentések bevezetésének, valamint az EU és Törökország közötti megállapodás keretében Törökországnak nyújtott uniós támogatás felhasználása teljes körű nyomon követésének és rendszeres értékelésének szükségességét;

18.  emlékeztet rá, hogy a tagállamoknak át kell ültetniük és végre kell hajtaniuk a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem terén nemzetközi szinten rendelkezésre álló eszközöket;

19.  emlékeztet rá, hogy az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) 46. cikkének (1) bekezdése értelmében a magas szerződő felek a jogállamiság keretében feltétel nélkül, ünnepélyesen és kötelező jelleggel vállalják, hogy „magukra nézve kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden olyan ügyben, amelyben félként szerepelnek”; sajnálja a Bíróság egyes ítéleteinek végrehajtása tekintetében tapasztalt késedelmet, és bizonyos esetekben a politikai akarat hiányát;

20.  úgy véli, hogy a demokratikus szakadék áthidalása érdekében alapvető jelentőséggel bír az uniós polgárok jogi döntéshozatali folyamatba való aktív bevonása; kitart amellett, hogy a közvetlen demokrácia valamilyen formája fokozná a részvételt és az elszámoltathatóságot; ismételten kijelenti, hogy véleménye szerint ezek az intézkedések elengedhetetlenek egy demokratikus társadalomban, mivel lehetővé teszik az igazságosság, a szabadság és a részvétel megőrzését;

21.  hangsúlyozza az új szerződésekről vagy a hatályos szerződések bármely módosításáról a tagállamokban tisztességes országos népszavazások keretében a polgárok által leadott szavazatok tiszteletben tartásának jelentőségét;

22.  kéri, hogy a Bizottság és az összes uniós intézmény tartsa tiszteletben az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án megtartott népszavazás eredményét; kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nyitott és barátságos szellemben folytassák le az 50. cikk szerinti tárgyalásokat, tiszteletben tartva a brit nép akaratát;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat