NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 59k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o prodloužení platnosti povolení pro uvádění glyfosátu na trh


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o prodloužení platnosti povolení pro uvádění glyfosátu na trh  
B8-0920/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2016 se Evropská komise rozhodla prodloužit platnost povolení pro uvádění glyfosátu na trh o 18 měsíců;

B.  vzhledem k tomu, že tuto látku (jež je obsažena v přípravku „Roundup“ nadnárodní společnosti Monsanto) často považují mnohé nevládní organizace, výzkumné ústavy a skupiny odborníků (zejména agentury pro výzkum rakoviny) za karcinogenní;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nicméně dospěl k závěru, že tato kritika byla nepodložená, přičemž sám upřednostnil studie vypracované výrobci;

D.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA na sebe již v minulosti upozornil početnými střety zájmů;

1.  požaduje, aby měl každý členský stát právo rozhodnout, zda může být daná látka na jeho území uváděna na trh.

Právní upozornění - Ochrana soukromí