FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af glyphosat


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af glyphosat   
B8-0920/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til Europa-Kommissionens beslutning af 29. juni 2016 om at forlænge tilladelsen til markedsføring af glyphosat med 18 måneder;

B.  der henviser til, at dette stof (navnlig anvendt i det multinationale selskab Monsantos "Roundup") kraftigt mistænkes af utallige NGO'er, forskningsinstitutter og ekspertgrupper (herunder kræftforskningscenteret) for at være kræftfremkaldende;

C.  der imidlertid henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ikke fandt grundlag for disse kritikker, idet undersøgelser foretaget af industrierne selv prioriteres;

D.  der henviser til, at EFSA hidtil har gjort sig bemærket ved tilstedeværelsen af adskillige interessekonflikter i organisationen;

1.  kræver, at det igen bliver medlemsstaternes ret at bestemme, om et stof kan markedsføres i det pågældende land.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik