RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 58k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


glüfosaadi müügiloa pikendamise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek glüfosaadi müügiloa pikendamise kohta   
B8-0920/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Komisjon otsustas 29. juunil 2016 pikendada glüfosaadi müügiluba 18 kuu võrra;

B.  arvestades, et paljud valitsusvälised organisatsioonid, uurimisinstituudid ja eksperdirühmad (sealhulgas vähiuurimiskeskus) peavad seda ainet (mida sisaldab rahvusvahelise korporatsiooni Monsanto toode „Roundup“) kantserogeenseks;

C.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) leiab siiski, et see kriitika on alusetu, lähtudes tööstuse läbiviidud uuringutest;

D.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet on varasemalt pälvinud tähelepanu arvukate huvide konfliktide tõttu ametisiseselt;

1.  nõuab, et igal liikmesriigil oleks õigus ise otsustada, kas tema territooriumil tohib ainet müüa või mitte.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika