PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 57k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


glyfosaatin myyntiluvan jatkamisesta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys glyfosaatin myyntiluvan jatkamisesta   
B8-0920/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että komissio päätti 29. kesäkuuta 2016 jatkaa glyfosaatin myyntilupaa 18 kuukaudella;

B.  ottaa huomioon, että useat kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja asiantuntijaryhmät, muun muassa syöväntutkimuslaitos, ovat esittäneet vakavia epäilyjä, että tämä aine, jota löytyy muun muassa monikansallisen Monsanto-yrityksen ”Roundupista”, aiheuttaa syöpää;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvion mukaan kriittiset kommentit ovat olleet kuitenkin perusteettomia ja se nojautuu ennen kaikkea teollisuudenalojen toteuttamiin tutkimuksiin;

D.  katsoo, että EFSAssa on tullut aiemmin esiin monia eturistiriitatapauksia;

1.  vaatii, että jokaisen jäsenvaltion on saatava itse päättää, voidaanko tuotetta pitää sen alueella kaupan vai ei.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö