REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 60k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par glifosāta tirdzniecības atļaujas pagarināšanu


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par glifosāta tirdzniecības atļaujas pagarināšanu   
B8-0920/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2016. gada 29. jūnijā Eiropas Komisija nolēma par 18 mēnešiem pagarināt glifosāta tirdzniecības atļauju;

B.  tā kā vairākām NVO, pētniecības institūtiem un ekspertu grupām (tostarp vēža izpētes aģentūrai) ir nopietnas aizdomas, ka šī viela (kas ir daudznacionālā uzņēmuma Monsanto ražotā līdzekļa „Roundup” sastāvā) ir kancerogēna;

C.  tā kā tomēr Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) uzskata, ka minētie iebildumi nav pamatoti, par svarīgākiem atzīstot rūpniecības uzņēmumu veiktos pētījumus;

D.  tā kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē jau iepriekš ir novēroti vairāki interešu konflikti,

1.  prasa, lai katrai dalībvalstij būtu tiesības noteikt, kuras vielas drīkst tirgot tās teritorijā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika