ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van glyfosaat


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van glyfosaat   
B8-0920/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Commissie op 29 juni 2016 heeft besloten de vergunning voor het in de handel brengen van glyfosaat met 18 maanden te verlengen;

B.  overwegende dat deze substantie (die voorkomt in "Roundup" van de multinational Monsanto) door talrijke ngo's, onderzoeksinstellingen en groepen deskundigen (met name het internationale agentschap voor kankeronderzoek) als kankerverwekkend wordt aangemerkt;

C.  overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) echter heeft geoordeeld dat deze kritiek ongefundeerd is en dat zij de voorkeur geeft aan door industriëlen verrichte studies;

D.  overwegende dat de EFSA in het verleden reeds is opgevallen door talrijke interne belangenconflicten;

1.  is van oordeel dat elke lidstaat het recht heeft te beslissen of een substantie op zijn grondgebied al dan niet in de handel kan worden gebracht.

Juridische mededeling - Privacybeleid