NÁVRH UZNESENIA
PDF 247kWORD 59k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o predĺžení povolenia na komercializáciu glyfozátu


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o predĺžení povolenia na komercializáciu glyfozátu  
B8-0920/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 29. júna 2016 Európska komisia sa rozhodla predĺžiť povolenie na komercializáciu glyfozátu o 18 mesiacov;

B.  keďže túto látku (prítomnú vo výrobku Rounup nadnárodnej spoločnosti Monsanto) vo veľkej miere podozrievajú mnohé MVO, výskumné ústavy a skupiny odborníkov (najmä agentúra pre výskum rakoviny), že je karcinogénna;

C.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa domnieva, že táto kritika je neodôvodnená, a uprednostnil štúdie, ktoré vypracovali priemyselné skupiny;

D.  keďže EFSA sa v minulosti vyznačovala existenciou mnohých konfliktov záujmov na svojej pôde;

1.  požaduje, aby každý členský štát mal právo určiť, či nejaká látka môže alebo nemôže byť komercializovaná na jeho území.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia