PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 389kWORD 61k
15.6.2016
PE585.364v01-00
 
B8-0923/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl homofobijos


Isabella Adinolfi

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl homofobijos  
B8-0923/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi pastaruoju metu Orlando (JAV) buvo įvykdytas vienas žiauriausių nusikaltimų naudojant šaunamuosius ginklus Jungtinėse Amerikos Valstijose, per kurį gėjų diskotekoje žuvo daugiau kaip 50 žmonių;

B.  kadangi 2016 m. birželio 7 d. Europos Tarybos Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) paskelbė penktąją ataskaitą dėl LGBTI asmenų teisių apsaugos Italijoje ir atkreipė dėmesį į tai, kad mokyklose trūksta lytinio švietimo ir rekomendavo imtis priemonių, kuriomis būtų skatinama abipusė tolerancija, nepaisant seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės;

C.  kadangi minėtoje ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms per dvejus metus bus taikoma tarpinė stebėsenos procedūra, kurią atliks Europos Tarybos Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI);

D.  kadangi pagal SESV 19 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba gali patvirtinti pagrindinius Sąjungos skatinamųjų priemonių, skirtų paremti valstybių narių veiksmus siekiant prisidėti prie kovos su visų formų diskriminacija, principus;

1.  ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis būtų padedama ištaisyti bet kokią situaciją, kuri galėtų užkirsti kelią visapusiškai naudotis seksualinės orientacijos laisve.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika