ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 60k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно прилагането на минимална работна заплата във Франция и Германия за каботажните операции, извършвани от чуждестранни водачи


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно прилагането на минимална работна заплата във Франция и Германия за каботажните операции, извършвани от чуждестранни водачи  
B8-0928/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Франция и Германия въведоха правилото за минимална работна заплата за чуждестранните водачи, извършващи каботажен превоз на територията на страната;

Б.  като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Европейската комисия изпрати официални уведомления на Франция и Германия за премахване на прилагането на минимална работна заплата за някои международни транспортни операции;

В.  като има предвид, че тази мярка е така или иначе неефективна за справянето с нелоялната конкуренция, тъй като заплащането на френските и германските водачи е по-високо от минималната работна заплата;

Г.  като има предвид, че осигурителните вноски, свързани с дейността на чуждестранния водач винаги ще бъдат плащани в страната на произход;

1.  призовава Комисията и Съвета да представят предложение за изменение на член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се даде възможност на всяка държава членка да регулира, или дори да забрани каботажните превози, извършвани от чуждестранен превозвач, който упражнява нелоялна конкуренция.

Правна информация - Политика за поверителност