PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vähimmäispalkan soveltamisesta Ranskassa ja Saksassa kabotaasiliikennettä harjoittaviin ulkomaalaisiin kuljettajiin


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vähimmäispalkan soveltamisesta Ranskassa ja Saksassa kabotaasiliikennettä harjoittaviin ulkomaalaisiin kuljettajiin  
B8-0928/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Ranska ja Saksa ovat säätäneet vähimmäispalkan kaikille ulkomaalaisille kuljettajille, jotka harjoittavat kabotaasiliikennettä maan alueella;

B.  ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2016 komissio määräsi Ranskan ja Saksan lopettamaan vähimmäispalkan soveltamisen tietyssä kansainvälisessä kuljetustoiminnassa;

C.  katsoo, että kyseinen määräys on joka tapauksessa tehoton vilpillisen kilpailun torjunnassa, koska ranskalaisten ja saksalaisten kuljettajien palkka on vähimmäispalkkaa korkeampi;

D.  ottaa huomioon, että ulkomaalaisen kuljettajan toimintaan liittyvät sosiaaliturvamaksut maksetaan aina alkuperämaassa;

1.  kehottaa komissiota ja neuvostoa esittämään muutosehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklaan, jotta kaikki jäsenvaltiot voisivat säännellä kaikkea kabotaasiliikennettä, jota harjoittaa vilpillisesti kilpaileva ulkomaalainen kuljetusyritys, tai kieltää sen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö