REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 60k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par minimālās algas piemērošanu Francijā un Vācijā attiecībā uz kabotāžas darbībām, ko veic ārvalstu autovadītāji


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par minimālās algas piemērošanu Francijā un Vācijā attiecībā uz kabotāžas darbībām, ko veic ārvalstu autovadītāji  
B8-0928/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Francija un Vācija ir ieviesušas noteikumu, ka visiem ārvalstu autovadītājiem, kas attiecīgās valsts teritorijā veic kabotāžas darbību, ir jāsaņem minimālā alga;

B.  tā kā Eiropas Komisija 2016. gada 16. jūnijā pieprasīja, lai Francija un Vācija izbeigtu piemērot minimālo algu attiecībā uz noteiktām starptautisko pārvadājumu darbībām;

C.  tā kā ar šo pasākumu jebkurā gadījumā nevar efektīvi apkarot negodīgu konkurenci, jo Francijas un Vācijas autovadītāju atalgojums pārsniedz minimālo algu;

D.  tā kā ar ārvalstu autovadītāju darbību saistītās sociālās iemaksas joprojām tiks maksātas viņu izcelsmes valstī,

1.  prasa Komisijai un Padomei iesniegt priekšlikumu Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. panta grozījumam, lai ikviena dalībvalsts varētu reglamentēt vai pat aizliegt visas kabotāžas darbības, ko veic negodīgu konkurenci veidojoši ārvalstu pārvadātāji.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika