PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 61k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zastosowania płacy minimalnej w odniesieniu do przewozów kabotażowych wykonywanych przez kierowców zagranicznych we Francji i w Niemczech


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zastosowania płacy minimalnej w odniesieniu do przewozów kabotażowych wykonywanych przez kierowców zagranicznych we Francji i w Niemczech   
B8-0928/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Francja i Niemcy wprowadziły zasadę płacy minimalnej wobec wszystkich kierowców zagranicznych wykonujących przewozy kabotażowe na ich terytorium;

B.  mając na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Komisja Europejska wezwała Francję i Niemcy do zniesienia stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do niektórych operacji transportu międzynarodowego;

C.  mając na uwadze, że środek ten jest i tak nieskuteczny w walce z nieuczciwą konkurencją, jako że wynagrodzenie kierowców francuskich lub niemieckich jest wyższe niż płaca minimalna;

D.  mając na uwadze, że składki na ubezpieczenie społeczne od działalności kierowców zagranicznych opłaca się zawsze w kraju pochodzenia;

1.  wzywa Komisję i Radę do przedstawienia wniosku w sprawie modyfikacji art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu umożliwienia wszystkim państwom członkowskim regulowania, a nawet zakazania wszystkich przewozów kabotażowych wykonywanych przez przewoźników zagranicznych, którzy dopuszczają się nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności