NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 60k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o uplatnení minimálnej mzdy vo Francúzsku a Nemecku v prípade kabotážnej dopravy prevádzkovanej zahraničnými vodičmi


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o uplatnení minimálnej mzdy vo Francúzsku a Nemecku v prípade kabotážnej dopravy prevádzkovanej zahraničnými vodičmi  
B8-0928/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Francúzsko a Nemecko zaviedli minimálnu mzdu pre všetkých zahraničných vodičov kabotážnej dopravy na území krajiny;

B.  keďže 16. júna 2016 Komisia vydala príkaz pre Francúzsko a Nemecko na zrušenie minimálnej mzdy pre určité typy medzinárodnej dopravy;

C.  keďže toto opatrenie nie je účinné na boj proti nekalej konkurencii, pretože platy francúzskych a nemeckých vodičov sú vyššie ako minimálna mzda;

D.  keďže príspevky na sociálne zabezpečenie vzťahujúce sa na činnosť zahraničného vodiča sú stále hradené krajinou pôvodu;

1.  žiada Komisiu a Radu, aby predstavili návrh zmeny článku 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čím by umožnili všetkým členským štátom regulovať, či dokonca zakázať kabotážnu dopravu prostredníctvom zahraničných dopravcov, ktorí prispievajú k nekalej konkurencii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia