NÁVRH USNESENÍ
PDF 158kWORD 60k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zmizelých osobách v Evropské unii


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zmizelých osobách v Evropské unii  
B8-0939/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na účely prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Evropské unii se každoročně nepodaří vyřešit přibližně 10 000 případů zmizení osob, přičemž se z 25 % jedná o případy s přeshraničním rozměrem;

B.  vzhledem k tomu, že tyto osoby jsou potenciálními oběťmi obchodu s lidmi;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly společný protokol postupu, jenž zlepší přeshraniční policejní a soudní spolupráci, zapojí agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a stimuluje odbornou přípravu zúčastněných subjektů;

2.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily prevenci prostřednictvím hloubkové analýzy tohoto problému, vytvoření jednotných statistik, rozsáhlého poskytování informací a zvyšování povědomí společnosti i vzdělávání ohrožených skupin;

3.  vyzdvihuje význam toho, aby byla věnována větší pozornost dotčeným osobám a aby byla poskytnuta podpora i spolupráce organizacím občanské společnosti činným v této oblasti;

4.  žádá Komisi, aby vypracovala sdělení o jednotné strategii k řešení problematiky zmizelých osob.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí