PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 60k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nestalim osobama u Europskoj uniji


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nestalim osobama u Europskoj uniji  
B8-0939/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir opće ciljeve područja slobode, sigurnosti i pravde EU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se u Europskoj uniji godišnje zabilježi 10 000 neriješenih slučajeva nestalih osoba, od čega se 25 % odnosi na prekogranične slučajeve;

B.  budući da su te osobe potencijalne žrtve trgovine ljudima;

1.  potiče Komisiju i države članice da razrade zajednički protokol djelovanja kojim će se poboljšati prekogranična policijska i pravosudna suradnja, uključiti agencije u području pravosuđa i unutarnjih poslova te promicati obuka uključenih subjekata;

2.   potiče Komisiju i države članice da se zalažu za prevenciju dubinskom analizom tog pitanja, pripremom homogenih statističkih podataka, boljim informiranjem društva i podizanjem razine osviještenosti te educiranjem ugroženih skupina;

3.   ističe da je važno poboljšati pružanje pomoći osobama koje su pogođene tim problemom te podržavati organizacije civilnog društva koje djeluju u tom području, kao i surađivati s njima;

4.   poziva Komisiju da pripremi komunikaciju o sveobuhvatnoj strategiji za suočavanje s problemom nestalih osoba.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti