ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over vermiste personen in de Europese Unie


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vermiste personen in de Europese Unie   
B8-0939/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de EU-doelstellingen ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in de Europese Unie jaarlijks zo'n 10 000 gevallen van vermiste personen onopgelost blijven, en dat het hierbij in 25 % van de gevallen om grensoverschrijdende zaken gaat;

B.  overwegende dat deze personen potentiële slachtoffers zijn van mensenhandel;

1.  spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan een gezamenlijk actieprotocol op te stellen waarmee de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwerking kan worden verbeterd en de betrokkenheid van agentschappen voor binnenlandse zaken en justitie, evenals de voorlichting van de betrokkenen, kan worden bevorderd;

2.   verzoekt de Commissie en de lidstaten de klemtoon te leggen op preventie door de kwestie diepgaand te analyseren, homogene statistieken uit te werken, de informatievoorziening en het maatschappelijk bewustzijn te verbeteren en risicogroepen voor te lichten;

3.   onderstreept hoe belangrijk het is de aandacht voor de getroffen personen te verbeteren en samen te werken met en steun te bieden aan maatschappelijke organisaties die op dit gebied actief zijn;

4.   verzoekt de Commissie een mededeling op te stellen over een brede strategie om het hoofd te bieden aan de vermissingsproblematiek.

Juridische mededeling - Privacybeleid