Návrh uznesenia - B8-0939/2016Návrh uznesenia
B8-0939/2016

  NÁVRH UZNESENIA o zmiznutých osobách v Európskej únii

  6.7.2016

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

  B8-0939/2016

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zmiznutých osobách v Európskej únii

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na ciele priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže každý rok zostane v Európskej únii nevyriešených 10 000 prípadov zmiznutí osôb, pričom 25 % je cezhraničných prípadov;

  B.  keďže tieto osoby sú potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi;

  1.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali spoločný vykonávací protokol, ktorým by sa zlepšila cezhraničná policajná a justičná spolupráca, zapojili agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a podporila odborná príprava zúčastnených strán;

  2.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa sústredili na prevenciu, a to hĺbkovou analýzou, vypracovaním jednotných štatistík, zvyšovaním informovanosti a povedomia verejnosti, ako aj odbornou prípravou ohrozených skupín;

  3.   zdôrazňuje, že je dôležité venovať viac pozornosti postihnutým osobám a podporovať organizácie občianskej spoločnosti, ktoré vyvíjajú činnosť v tejto oblasti, a spolupracovať s nimi;

  4.   žiada Komisiu, aby vypracovala oznámenie o komplexnej stratégii riešenia problému zmiznutých osôb.