NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 60k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zmiznutých osobách v Európskej únii


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zmiznutých osobách v Európskej únii  
B8-0939/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ciele priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže každý rok zostane v Európskej únii nevyriešených 10 000 prípadov zmiznutí osôb, pričom 25 % je cezhraničných prípadov;

B.  keďže tieto osoby sú potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi;

1.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali spoločný vykonávací protokol, ktorým by sa zlepšila cezhraničná policajná a justičná spolupráca, zapojili agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a podporila odborná príprava zúčastnených strán;

2.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa sústredili na prevenciu, a to hĺbkovou analýzou, vypracovaním jednotných štatistík, zvyšovaním informovanosti a povedomia verejnosti, ako aj odbornou prípravou ohrozených skupín;

3.   zdôrazňuje, že je dôležité venovať viac pozornosti postihnutým osobám a podporovať organizácie občianskej spoločnosti, ktoré vyvíjajú činnosť v tejto oblasti, a spolupracovať s nimi;

4.   žiada Komisiu, aby vypracovala oznámenie o komplexnej stratégii riešenia problému zmiznutých osôb.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia