ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 61k
7.5.2016
PE585.386v01-00
 
B8-0945/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα νανοσωματίδια


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα νανοσωματίδια  
B8-0945/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα (φυσικά ή τεχνητά) νανοσωματίδια τα οποία διαχέονται στο περιβάλλον, ιδίως μέσω του αέρα ή των αποβλήτων, προκαλούν οξύτατη φλεγμονή των πνευμόνων, ενώ υπάρχουν έντονες υποψίες ότι βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά και την υγεία σε περίπτωση που εισχωρήσουν στο σώμα μέσω της αναπνοής, του δέρματος ή της πρόσληψης νερού ή τροφής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών πρόσφατα αναγνώρισε ως πιθανώς τοξικά τα νανοσωματίδια υδροξυαπατίτη που παράγονται σε βελονοειδή μορφή και πρότεινε να απαγορευτεί η χρήση τους σε προϊόντα υγιεινής δοντιών όπως οι οδοντόκρεμες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της ΜΚΟ «Amis de la Terre» (Φίλοι της Γης), τα τεχνητά νανοϋλικά διαχέονται παντού, ιδίως στις βρεφικές τροφές (τεχνητό μητρικό γάλα), ενώ εκφράζονται ανησυχίες λόγω της παρουσίας νανο-τιτανίου στα αντιηλιακά προϊόντα, ακόμη και αν είναι οργανικά, και του γεγονότος ότι τα μπιμπερό, οι πιπίλες και οι κουβερτούλες για μωρά υφίστανται αντιβακτηριδιακή επεξεργασία με νανο-άργυρο·

1.  ζητά από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων όπως η υποχρεωτική επισήμανση για την πληροφόρηση των καταναλωτών όσον αφορά την παρουσία νανοσωματιδίων σε τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και να στηρίξει την έρευνα σχετικά με τα νανοσωματίδια και τις επιπτώσεις τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου