NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 61k
12.7.2016
PE585.388v01-00
 
B8-0947/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o žiadosti o ekonomické stimuly v prospech ubytovacích zariadení, ktoré si zaobstarajú účinné a menej znečisťujúce klimatizačné zariadenia


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o žiadosti o ekonomické stimuly v prospech ubytovacích zariadení, ktoré si zaobstarajú účinné a menej znečisťujúce klimatizačné zariadenia  
B8-0947/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie 2014/C 110/01,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie (COM(2016)0051),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže každoročne v lete dochádza v mnohých krajinách EÚ k vzrastu spotreby elektrickej energie v dôsledku nadmerného používania klimatizačných jednotiek a zariadení;

B.  keďže používanie týchto elektrických prístrojov vedie k zvýšeným emisiám CO2 do ovzdušia;

C.  keďže podľa niektorých údajov sa predpokladá, že do roku 2030 bude na celej planéte inštalovaných okolo 700 miliónov klimatizačných zariadení a že táto tendencia, ak sa preukáže, by mala dramatický vplyv na životné prostredie;

D.  keďže v prípade takéhoto scenára by zaobstaranie energeticky účinnejších klimatizačných zariadení predstavovalo dôležitý signál v boji proti zmene klímy;

E.  keďže tento cieľ si vyžaduje úsilie na globálnej úrovni a zapojenie všetkých subjektov, ktoré majú hlavnú zodpovednosť za spotrebu energie a medzi ktorými je potrebné uviesť ubytovacie zariadenia;

F.  keďže používanie účinnejších klimatizačných zariadení v hoteloch by významne prispelo k dodržaniu európskych cieľov v oblasti energetiky;

1.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila ekonomické stimuly pre ubytovacie zariadenia, ktoré si zaobstarajú účinnejšie a menej znečisťujúce klimatizačné zariadenia, a tak podporila spoločné úsilie pri dosahovaní globálneho cieľa.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia