ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 58k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


met het verzoek om meer inspanningen ter bevordering van het wegwerken van de ongelijkheden in de onderwijsstelsels tussen steden en perifere gebieden, om zo gelijk onderwijs van hoge kwaliteit te stimuleren


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement met het verzoek om meer inspanningen ter bevordering van het wegwerken van de ongelijkheden in de onderwijsstelsels tussen steden en perifere gebieden, om zo gelijk onderwijs van hoge kwaliteit te stimuleren  
B8-0948/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de conclusies van de Raad (2010/C 135/02),

–  gezien de mededeling van de Commissie (COM(2006) 481 definitief),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het EU-beleid inzake onderwijs en beroepsopleiding alle burgers de mogelijkheid moet garanderen kwaliteitsonderwijs te genieten;

B.  overwegende dat onderwijs en toegang tot cultuur het mogelijk maken de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een uit vele oogpunten waardige en bevredigende toekomst te plannen en op te bouwen;

C.  overwegende dat er in de diverse onderwijsstelsels nog ongelijkheden bestaan tussen steden en perifere gebieden;

D.  overwegende dat de aanwezigheid in perifere omgeving van vaak gemarginaliseerde en achtergestelde personen leidt tot een onderwijsniveau en bijgevolg een leerniveau dat niet te vergelijken is met het niveau in steden;

E.  overwegende dat de sociale achtergrond gevolgen heeft voor de schoolresultaten en dat deze gevolgen aanzienlijk verschillen tussen de EU-lidstaten;

1.  verzoekt de Commissie haar inspanningen op te voeren om de lidstaten te ondersteunen bij het overwinnen van de ongelijkheden die er momenteel op het terrein zijn, ter bevordering van een gelijk onderwijs van hoge kwaliteit.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid