NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 60k
20.7.2016
PE585.398v01-00
 
B8-0957/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o šírení plastov v moriach


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o šírení plastov v moriach  
B8-0957/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ZFEÚ,

–  so zreteľom na smernicu 2008/56/ES,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odpad v mori, a to najmä plasty, predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre morské prostredie a pre rozvoj hospodárstva v pobrežných oblastiach;

B.  keďže od roku 1964 výroba plastov výrazne vzrástla, a hoci je tento inovatívny materiál v každodennom živote už nevyhnutný, jeho rozklad trvá desiatky rokov, čo znamená, že nesprávna likvidácia môže mať vážny vplyv na životné prostredie;

C.  keďže niekoľko združení na ochranu životného prostredia požiadalo Európsku úniu, aby stanovila záväzný cieľ zníženia odpadu v moriach najmenej o 50 % do roku 2025;

D.  keďže v rámci nutného rozvoja výskumu v tejto oblasti boli pripravené niektoré skúšobné opatrenia pre vyčistenie morských vôd, ako sú plávajúce bariéry alebo lode na solárny pohon, ktoré sú schopné pozbierať približne 22 miliónov kilogramov plastu ročne;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporila program výskumu a vývoja vytvorený na tento účel, ktorý povzbudí zavedenie technológií, ktoré umožnia vyčistiť more od škodlivých látok na prospech životného prostredia a hospodárstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia