RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 58k
14.7.2016
PE585.409v01-00
 
B8-0968/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


liidu puu- ja köögiviljasektori kohta


Clara Eugenia Aguilera García

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek liidu puu- ja köögiviljasektori kohta  
B8-0968/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse puu- ja köögiviljasektori tähtsust tööhõivele ja majanduse elavdamisele tootmispiirkondades,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tegemist on sektoriga, millele ühisest põllumajanduspoliitikast eraldatavad vahendid on suhteliselt vähesed, kus on suured tootmis- ja turustamisprobleemid ning kus eriti suur probleem on vastastikkuse puudumine suhetes kolmandate riikidega;

B.  arvestades, et puu- ja köögiviljasektoris annavad endiselt tunda Venemaa embargo tagajärjed ning uute turgudele minek nii kiiresti riknevate toodetega on keeruline;

C.  arvestades, et puu- ja köögivilja praegused kõrvaldamishinnad moodustavad 15 % keskmisest turuhinnast ning 30 % tasuta jagamise hinnast;

1.  palub komisjonil puu- ja köögiviljade kõrvaldamishindu ülespoole korrigeerida, et lähendada neid tegelikele tootmiskuludele;

2.  palub komisjonil edendada ja arendada loonustasu, mis on nähtud ette nii puu- kui ka köögivilja töötlemise eest tasuta jagamise korral.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika