Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0976/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0976/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

7.9.2016 - (2016/2794(RSP))

az eljárási szabályzat 101. cikkének (3) bekezdése alapján

Paloma López Bermejo a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Eljárás : 2016/2794(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0976/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0976/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0976/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(2016/2794(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2016)0235),

–  tekintettel az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkének (1) bekezdése biztosítja annak lehetőségét a szociális partnerek számára, hogy amennyiben így kívánják, párbeszédet kezdjenek, amely szerződéses kapcsolatokhoz, így megállapodásokhoz is vezethet;

B.  mivel a Szerződés 155. cikkének (2) bekezdése szerint az uniós szinten megkötött megállapodásokat az aláíró felek együttes kérelmére, a Tanács által a Bizottság javaslata alapján hozott határozattal kell végrehajtani;

C.  mivel a halászati ágazatban dolgozók különleges védelmet igényelnek, figyelemmel többek között a halászhajókon végzett munka egyedi sajátosságaira, a halálos és nem halálos balesetek nagy számára, valamint a foglalkoztatási megbetegedések más ágazatokhoz viszonyított kockázatára és előfordulására a veszélyes munkakörnyezetben, a munkaidő, pihenés és kikapcsolódás nem egyértelmű megkülönböztetésére, valamint a részben a nem megfelelő pihenésből adódó fáradtság egészségügyi és biztonsági következményeire, valamint az informális és nem szokványos munkaviszonyok és bérezési megoldások – ideértve a bevétel személyzet tagjai közötti elosztásának rendszerét – túlsúlyára;

D.  mivel az ILO a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló, (188. számú) egyezménye és (199. számú) ajánlása olyan lényeges kérdésekkel foglalkozik, amelyek célja tisztességes munka- és életkörülmények biztosítása a fedélzeten, beleértve az alábbiakat: a halászhajó-tulajdonosok és hajóparancsnokok munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos felelőssége (8. cikk); a foglalkoztatás alsó korhatárának meghatározása és a fiatal munkavállalók védelme (9. cikk); kötelező orvosi vizsgálatok és igazolások (10–12. cikk); pihenőidők (13. és 14. cikk); személyzeti listák (15. cikk); a kötelezettségeket és a munkakörülményeket rögzítő munkaszerződések (16–20. cikk); a hazautaztatáshoz való jog (21. cikk); felvétel és elhelyezés (22. cikk); a halászok rendszeres kifizetése és a fizetésük családjaiknak való átutalása (23. és 24. cikk); a szállásra és étkeztetésre vonatkozó normák (25–28. cikk); a munkavállalók biztonságával és egészségével kapcsolatos normák és orvosi ellátás biztosítása a fedélzeten (29–33. cikk); szociális védelem (34–37. cikk); védelem munkavégzéssel összefüggő megbetegedések, sérülések és halálozás esetén (38–39. cikk); megfelelés és végrehajtás (40–44. cikk);

E.  mivel a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló, 188. sz. ILO-egyezményt eddig csak 8 ország ratifikálta; mivel a tagállamokat a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló, 188. sz. ILO-egyezmény ratifikálására felhatalmazó tanácsi határozat ellenére eddig mindössze két uniós tagállam – Franciaország és Észtország – tette ezt meg; mivel az EU-nak és tagállamainak vezető szerepet kell betölteniük a halászati ágazatbeli tisztességes díjazás és munkafeltételek előmozdításában;

F.  mivel ez a megállapodás valamennyi olyan halászra alkalmazandó, akit valamely uniós tagállam fennhatósága alatt lajstromozott, vagy valamely uniós tagállam lobogója alatt közlekedő, kereskedelmi halászatot folytató hajón foglalkoztatnak; mivel azzal, hogy a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló ILO-egyezményről az uniós szociális partnerek által kötött megállapodás beépül az uniós jogba, az EU jobban latba tudja vetni súlyát a megállapodás partnerországok általi végrehajtásának világszintű előmozdítása érdekében, ezáltal is hozzájárulva a globális halászati ágazatban a tisztességes és azonos versenyfeltételek kialakulásához, valamint a halászok kizsákmányolásának legrosszabb formái –többek között a kényszermunka, a csempészet és a gyermekmunka – elleni küzdelemhez;

1.  nyugtázza az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatot; sajnálja ugyanakkor, hogy a Tanácsnak késve mutatták be a szociális partnerek között 2013-ban véglegesített megállapodást; hangsúlyozza a – többek között uniós szinten folytatott – társadalmi párbeszéd jelentőségét;

2.  üdvözli, hogy a szociális partnerek által kötött megállapodás és a Bizottság javaslata csupán a minimális követelményeket írja elő, meghagyva a tagállamok és/vagy a szociális partnerek arra vonatkozó szabadságát, hogy az érintett ágazatban dolgozók számára előnyösebb intézkedéseket fogadjanak el; megállapítja, hogy ez a megállapodás a munkavállalókkal egyazon hajón tevékenykedő, önfoglalkoztató halászokra is alkalmazandó; hangsúlyozza a bérekkel, a szociális védelemmel és a szociális biztonsággal kapcsolatos rendelkezések továbbfejlesztésének szükségességét, a munkavállalók és családjaik számára többek között sérülések, balesetek és halálozás esetén megfelelő és tisztességes jövedelem biztosítása érdekében; kiemeli a megállapodás végrehajtását szolgáló mechanizmusok létrehozásának jelentőségét, beleértve a megfelelő felügyeleti és végrehajtási intézkedések kidolgozását;

3.  javasolja a tanácsi irányelv haladéktalan elfogadását, a szociális partnerek kérésének megfelelően;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a szociális partnereknek.