NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 59k
22.8.2016
PE589.566v01-00
 
B8-0980/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti sněti slezinné


Dominique Bilde, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti sněti slezinné  
B8-0980/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sněť slezinná je onemocnění způsobované sporotvornou bakterií Bacillus anthracis;

B.  vzhledem k tomu, že sněť slezinná je zoonóza, kterou může onemocnět většina savců, ale která postihuje především přežvýkavce a lidi;

C.  vzhledem k tomu, že v posledních dnech bylo zaznamenáno několik případů této nemoci v pěti chovech v departmentu Moselle ve Francii, v nichž úřady zahájily očkování několika stovek zvířat, zejména ovcí a skotu;

D.  vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni této nemoci podlehlo již 25 kusů skotu, ale že všechna dotčená zvířata podstoupila léčbu antibiotiky a očkování;

1.  žádá Komisi, aby v rámci svých pravomocí povzbudila a podpořila státy a chovatele, které zasáhla sněť slezinná;

2.  vybízí Komisi k podpoře výzkumu a vývoje ještě účinnějších léků proti veškerým zoonózám;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí