ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 58k
22.8.2016
PE589.566v01-00
 
B8-0980/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bestrijding van miltvuur


Dominique Bilde, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van miltvuur  
B8-0980/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat miltvuur een ziekte is die wordt veroorzaakt door de sporen van de bacterie Bacillus anthracis;

B.  overwegende dat deze ziekte een zoönose is waarvoor de meeste zoogdieren vatbaar zijn, maar die vooral herkauwers en mensen treft;

C.  overwegende dat de afgelopen dagen verschillende gevallen van miltvuur zijn geconstateerd in vijf veehouderijen in de Moezel (Frankrijk), waar de autoriteiten met de inenting van een paar honderd dieren, met name schapen en runderen, zijn begonnen;

D.  overwegende dat op dit moment vijfentwintig runderen reeds aan de ziekte zijn bezweken, maar dat alle betrokken dieren een een antibioticabehandeling hebben ondergaan en zijn ingeënt;

1.  verzoekt de Commissie de lidstaten en de veehouders die door miltvee zijn geraakt aan te moedigen, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, en te ondersteunen;

2.  moedigt de Commissie aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van nog doeltreffender geneesmiddelen tegen alle zoönosen te ondersteunen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid