Propunere de rezoluţie - B8-0980/2016Propunere de rezoluţie
B8-0980/2016

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la combaterea antraxului

  22.8.2016

  depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

  Dominique Bilde, Steeve Briois

  B8-0980/2016

  Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea antraxului

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât antraxul este o boală cauzată de bacteria sporulată Bacillus anthracis;

  B.  întrucât antraxul este o boală zoonoză, la care sunt sensibile majoritatea mamiferelor, dar care afectează, în special, rumegătoarele și oamenii;

  C.  întrucât în ultimele zile au fost identificate mai multe cazuri de antrax în cinci crescătorii de animale din regiunea Moselle (Franța), unde autoritățile au început să vaccineze sute de animale, în special ovine și bovine;

  D.  întrucât, până acum, 25 de bovine și-au pierdut deja viața din cauza bolii, deși tuturor acestor animale li s-a administrat un tratament cu antibiotice și li s-a făcut un vaccin,

  1.  solicită Comisiei să încurajeze și să susțină, în limita competențelor sale, statele membre și crescătorii de animale care se confruntă cu problema antraxului;

  2.  încurajează Comisia să susțină cercetarea și dezvoltarea unor medicamente și mai eficiente pentru toate bolile zoonoze,

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.