NÁVRH UZNESENIA
PDF 156kWORD 60k
22.8.2016
PE589.566v01-00
 
B8-0980/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o boji proti slezinovej sneti (antraxu)


Dominique Bilde, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti slezinovej sneti (antraxu)  
B8-0980/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže slezinová sneť je choroba, ktorú vyvoláva sporulujúca baktéria Bacillus anthracis;

B.  keďže slezinová sneť je zoonóza, na ktorú môže ochorieť väčšina cicavcov, ale postihuje predovšetkým prežúvavce a ľudí;

C.  keďže v uplynulých dňoch bolo zaznamenaných viacero prípadov slezinovej sneti v piatich chovoch v oblasti Moselle (Francúzsko), kde úrady začali očkovať stovky zvierat, najmä ovce a hovädzí dobytok;

D.  keďže k dnešnému dňu v dôsledku tejto choroby uhynulo už 25 kusov hovädzieho dobytka, hoci všetkým týmto zvieratám bola podaná antibiotická liečba a boli zaočkované;

1.  žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí povzbudila a podporila štáty a chovy, v ktorých sa vyskytla slezinová sneť;

2.  nabáda Komisiu, aby podporila výskum a vývoj účinnejších liekov proti všetkým zoonózam;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia