PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 61k
22.8.2016
PE589.566v01-00
 
B8-0980/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o boju proti vraničnemu prisadu


Dominique Bilde, Steeve Briois

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti vraničnemu prisadu  
B8-0980/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je vranični prisad bolezen, ki jo povzroča sporogena bakterija Bacillus anthracis;

B.  ker gre za zoonozo, ki ji je izpostavljena večina sesalcev, prizadene pa predvsem prežvekovalce in človeka;

C.  ker je bilo nedavno v petih farmah v francoskem departmaju Moselle odkritih več primerov vraničnega prisada, pristojni organi pa so začeli cepiti več sto živali, predvsem ovce in goveda;

D.  ker je doslej za posledicami te bolezni umrlo že 25 goved, čeprav so bila predhodno cepljena in so prejela antibiotike;

1.  poziva Komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti spodbuja in podpira države članice in rejce, ki jih je prizadela bolezen vraničnega prisada;

2.  Komisijo spodbuja, naj podpira raziskave in razvoj učinkovitejših zdravil za vse zoonoze;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov