FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 299kWORD 48k
7.9.2016
PE589.571v01-00
 
B8-0984/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om Huset for Europæisk Historie


Dominique BILDE

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Huset for Europæisk Historie  
B8-0984/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det skulle have kostet 56 mio. EUR at opføre Huset for Europæisk Historie, og at dets årlige driftsomkostninger vil udgøre ca. 12 mio. EUR;

 

B.  der henviser til, at ”fortællingen” først begynder i det 19. århundrede og navnlig omhandler "de vigtige begivenheder i det 20. århundrede med fokus på den europæiske integrationsproces, som har formet nutidens Europa. Der er ikke tale om summen af de nationale historier”, og at selve grundlaget for Europa, som f.eks. demokratiet, der er gået i arv fra den græske oldtid, romersk ret og middelalderens kristendom, følgelig ikke omtales;

 

C.  der henviser til, at dette projekt forelægges som et propagandaredskab for europæisk integration;

 

D.  der henviser til de økonomiske stramninger i EU og den indsats, som kræves af den europæiske befolkning;

 

1. anmoder Kommissionen og Parlamentet om at overveje at sælge det pågældende museum eller at omdanne det til et museum for europæisk national historie for at fremme vores kulturarv og fælles historie (oldtidens Grækenland og Rom, kristendom ...) og fremhæve national historie og nationale traditioner;

 

2.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik