FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 57k
20.7.2016
PE589.573v01-00
 
B8-0986/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om "typegodkendelsestest af emissioner fra køretøjer og kontroller heraf"


Nicola Caputo

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om "typegodkendelsestest af emissioner fra køretøjer og kontroller heraf"  
B8-0986/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at skandalen om de manipulerede tal for emissioner, som har ramt Volkswagen, bør få EU til at revidere sine bestemmelser;

B.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at indføre de såkaldte "typegodkendelsestest af emissioner" (den verdensomspændende testprocedure for lette køretøjer (WLTP)), som skulle være i stand til at levere mere præcise data om nye køretøjers emissioner og reelle brændstofforbrug;

C.  der henviser til, at kontroller af køretøjers emissioner kommer til at henhøre under de enkelte medlemsstaters kompetence, og at det derfor vil kunne forekomme, at et køretøj består testene i en medlemsstat og markedsføres i andre lande, uden at disse har mulighed for at få adgang til testresultaterne;

D.  der henviser til, at der hersker tvivl og betænkeligheder med hensyn til effektiviteten af denne nye foranstaltning;

1.  anmoder Kommissionen om at oprette et centralt organ på europæisk plan, hvis opgave skal være at kontrollere de test, som foretages af bilproducenterne;

2.  opfordrer desuden Kommissionen til at anmode bilproducenterne om at levere informationer om den software, som de anvender til typegodkendelse af deres køretøjer, med henblik på at gøre det muligt for tredjepartsorganer at kontrollere den.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik