PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 60k
20.7.2016
PE589.573v01-00
 
B8-0986/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl automobilių išmetamų teršalų lygio bandymų ir kontrolės


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl automobilių išmetamų teršalų lygio bandymų ir kontrolės  
B8-0986/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Volkswagen firmoje įvykęs automobilių išmetamų teršalų lygių klastojimo skandalas ES turėtų paskatinti peržiūrėti ir savo taisykles;

B.  kadangi Komisija ketina patvirtinti pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (angl. WLTP), kuri turėtų padėti teikti tikslesnius duomenis apie naujų automobilių išmetamų teršalų kiekį ir kuro suvartojimo lygį;

C.  kadangi valstybės narės bus atsakingos už išmetamų teršalų kiekio bandymus ir tokiu būdu galėtų susidaryti situacija, kai bandymas gali būti atliktas vienoje valstybėje narėje, o automobilis parduotas kitoje valstybėje narėje, kuri neturės galimybių susipažinti su bandymų rezultatais;

D.  kadangi atsiranda abejonių ir sumišimas dėl minėtos naujos sistemos veiksmingumo;

1.  ragina Komisiją Europos mastu sukurti centralizuotą įstaigą, kuri kontroliuotų gamintojų atliekamus išmetamų teršalų lygio bandymus;

2.  be to ragina Komisiją pareikalauti iš automobilių gamintojų informacijos apie programinę įrangą, naudojamą atliekant automobilių išmetamų teršalų lygio nustatymo bandymus, siekiant nepriklausomoms įstaigoms suteikti galimybes patikrinti šią įrangą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika