NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rozvoji udržitelné produkce potravin a její podpoře


Dominique Bilde

Usnesení Evropského parlamentu o rozvoji udržitelné produkce potravin a její podpoře  
B8-0988/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že metody zemědělské produkce mají významný vliv na zdraví a kvalitu života občanů, ekosystémy a změnu klimatu;

B.  vzhledem k tomu, že podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství došlo v posledním století k vymizení genetické rozmanitosti v zemědělství ze tří čtvrtin;

C.  vzhledem k tomu, že dochází k postupnému nárůstu poptávky po bioproduktech a po místní a sezónní produkci;

1.  žádá Komisi, aby v rámci společné zemědělské politiky upřednostňovala správné zemědělské postupy a aby přitom podporovala malé výrobce, kteří se rozhodli pro udržitelnou produkci potravin bez obsahu GMO, jež by byla šetrná k životnímu prostředí;

2.  žádá Komisi, aby se zasadila o udržitelné hospodaření s rostlinnými a živočišnými zdroji, aby nedocházelo k jejich nadměrnému využívání, které poškozuje životní prostředí a nevede k vytvoření kvalitního ekonomického a sociálního rámce;

3.  požaduje, aby Komise a členské státy dohlédly na to, aby bioprodukty nebyly vzhledem ke své ceně vyhrazeny pouze pro sociálně privilegované vrstvy obyvatel;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí