FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om udvikling og fremme af en bæredygtig fødevareproduktion


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om udvikling og fremme af en bæredygtig fødevareproduktion  
B8-0988/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at landbrugets produktionsmetoder har en betydelig indvirkning på borgernes sundhed og velvære, økosystemerne og klimaændringerne;

B.  der henviser til, at ca. tre fjerdedele af landbrugets genetiske diversitet ifølge FAO er forsvundet i løbet af det sidste århundrede;

C.  der henviser til, at efterspørgslen efter økologiske produkter, lokale produkter og sæsonbestemte produkter konstant er stigende;

1.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik at fremme god landbrugspraksis og samtidig tilskynde små producenter til at vælge en produktion af bæredygtige fødevarer, som respekterer naturen og ikke indeholder GMO'er;

2.  opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til en bæredygtig udnyttelse af planteressourcerne og de animalske ressourcer for at undgå overudnyttelse, som skader miljøet og ikke fremmer en økonomisk og social ramme af høj kvalitet;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de økologiske produkter ikke udelukkende er begrænset til en socialt privilegeret befolkningsgruppe på grund af deres pris;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik