PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o razvoju i promicanju održive prehrambene proizvodnje


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o razvoju i promicanju održive prehrambene proizvodnje  
B8-0988/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da metode poljoprivredne proizvodnje imaju znatan utjecaj na zdravlje i dobrobit građana, na ekosustave te na klimatske promjene;

B.  budući da je, prema podacima FAO-a, tijekom posljednjeg stoljeća zabilježen gubitak otprilike tri četvrtine genetske raznolikosti u poljoprivredi;

C.  budući da potražnja za lokalnim i sezonskim biološkim proizvodima neprestano raste;

1.  od Komisije traži da u okviru ZPP-a prednost da dobrim poljoprivrednim praksama istovremeno potičući male proizvođače da usvoje ekološku proizvodnju održivih namirnica bez GMO-a;

2.  od Komisije traži da potiče održivo upravljanje biljnim i životinjskim resursima kako bi se izbjeglo prekomjerno iskorištavanje koje šteti okolišu i ne potiče kvalitetno ekonomsko i socijalno okruženje;

3.  od Komisije i država članica traži da pripaze na to da ekološki proizvodi ne budu rezervirani samo za socijalno privilegirano stanovništvo zbog njihove cijene;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti