PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


Dėl tvarios maisto produktų gamybos plėtojimo ir skatinimo


Dominique Bilde

Europos Parlamento rezoliucija dėl tvarios maisto produktų gamybos plėtojimo ir skatinimo   
B8-0988/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi žemės ūkio gamybos būdai daro didelį poveikį piliečių sveikatai ir gerovei, ekosistemoms ir klimato kaitai;

B.  kadangi, pasak Maisto ir žemės ūkio organizacijos, per paskutinį šimtmeti buvo prarasta apie tris ketvirtadalius žemės ūkio genetinės įvairovės;

C.  kadangi ekologiškų, vietoje auginamų ir sezoninių produktų paklausa nuolat auga;

1.  prašo Komisijos vykdant BŽŪP skatinti gerą žemės ūkio praktiką, skatinant mažus gamintojus pasirinkti tvarių maisto produktų gamybą, kuri nekenktų aplinkai ir būtų be GMO;

2.  prašo Komisijos skatinti tvarų augalinių ir gyvulinių išteklių tvarkymą, siekiant išvengti pereikvojimo, kuris kenkia aplinkai ir nepadeda kurti kokybiškos ekonominės ir socialinės aplinkos;

3.  prašo Komisijos ir valstybių narių užtikrinti, kad ekologiški produktai dėl jų kainos nebūtų pasiekiami tik socialiniu požiūriu palankesnėje padėtyje esantiems gyventojams;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika