ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 46k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de ontwikkeling en de bevordering van een duurzame voedselproductie


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling en de bevordering van een duurzame voedselproductie  
B8-0988/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de productiemethoden in de landbouw een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en het welzijn van burgers, op ecosystemen en op de klimaatverandering;

B.  overwegende dat volgens de FAO, ongeveer drie kwart van de genetische diversiteit van de landbouw tijdens de afgelopen eeuw is verdwenen;

C.  overwegende dat de vraag naar biologische producten, streek- en seizoensproducten steeds sterker toeneemt;

1.  verzoekt de Commissie om in het kader het GLB goede landbouwpraktijken te bevorderen en kleine producenten aan te moedigen om te kiezen voor een duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie zonder ggo's;

2.  verzoekt de Commissie zich in te zetten voor een duurzaam beheer van gewassen en vee om ervoor te zorgen dat er geen overexploitatie optreedt die schadelijk is voor het milieu en niet bevorderlijk is voor een economisch en sociaal kwaliteitskader;

3.  verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat biologische producten niet uitsluitend weggelegd zijn voor maatschappelijk bevoorrechte bevolkingsgroepen vanwege de prijs ervan;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid