NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rozvoji a podpore udržateľnej potravinárskej výroby


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozvoji a podpore udržateľnej potravinárskej výroby  
B8-0988/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže poľnohospodárske výrobné metódy majú značný vplyv na zdravie a dobré životné podmienky občanov, na ekosystémy a na zmenu klímy;

B.  keďže podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vymizli počas uplynulého storočia približne tri štvrtiny poľnohospodárskej genetickej rôznorodosti;

C.  keďže neustále rastie dopyt po biologických, miestnych a sezónnych výrobkoch;

1.  žiada Komisiu, aby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky uprednostňovala správnu poľnohospodársku prax a zároveň motivovala malých výrobcov, aby si zvolili cestu udržateľnej výroby potravín, ktorá rešpektuje životné prostredie a nepoužíva GMO;

2.  žiada Komisiu, aby sa zasadila o udržateľné hospodárenie s rastlinnými a živočíšnymi zdrojmi s cieľom zabrániť ich nadmernému využívaniu, ktoré škodí životnému prostrediu a neprospieva vytvoreniu kvalitného hospodárskeho a sociálneho rámca;

3.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby biologické výrobky neboli z dôvodu vysokej ceny vyhradené výlučne pre sociálne zvýhodnené obyvateľstvo;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia