ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 47k
12.9.2016
PE589.602v01-00
 
B8-1015/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно насърчаването на физическата активност


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно насърчаването на физическата активност  
B8-1015/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според доклад от юни 2015 г. на Центъра за икономически и бизнес проучвания (CEBR) държавите – членки на ЕС, изразходват средно 80,4 милиарда евро годишно за лекуване на болести, причинени от липса на физическа активност, и че тези разходи ще нараснат още повече, ако европейците не правят повече физически упражнения;

Б.  като има предвид, че 42 % от европейските граждани никога не практикуват спорт или физически упражнения според проучване на Евробарометър;

В.  като има предвид, че заболяванията, свързани с липсата на физическа активност (диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и т.н.), са причина за около 500 000 смъртни случая годишно в Европа;

Г.  като има предвид, че проучването показва, че държавите биха могли да спестяват 80,4 милиарда евро, ако всички европейци извършваха физически упражнения средно по 20 минути на ден;

1.  призовава Комисията да насърчава държавите членки да подкрепят физическата активност в учебните заведения;

2.  насърчава Комисията да подкрепя всички действия в полза на редовната физическа дейност и да организира кампания за популяризиране на спортуването, неговите ползи и неговите ценности.

Правна информация - Политика за поверителност