ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 48k
12.9.2016
PE589.602v01-00
 
B8-1015/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης


Dominique Bilde

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης  
B8-1015/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2015 το Centre for Economics and Business Research" (CEBR) (Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών), τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν ετησίως κατά μέσο όρο 80,4 δισεκατομμύρια EUR για την περίθαλψη ατόμων που πάσχουν από ασθένειες οφειλόμενες στην έλλειψη σωματικής άσκησης και ότι οι δαπάνες αυτές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν οι Ευρωπαίοι δεν επιδοθούν σε μεγαλύτερη σωματική άσκηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 42% των ευρωπαίων πολιτών απέχουν μονίμως από κάθε άθλημα ή σωματική άσκηση, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του ευρωβαρόμετρου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες που συνδέονται με την έλλειψη σωματική άσκησης (διαβήτης τύπου 2, στεφανιαία νόσος, κτλ.) ευθύνονται για περίπου 500.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ως άνω μελέτη τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 80,4 δισεκατομμύρια ευρώ εάν όλοι οι ευρωπαίοι επιδίδονταν σε 20 λεπτά άσκησης ημερησίως·

1.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να σταθούν αρωγοί της σωματικής άσκησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει όλες τις δράσεις υπέρ της τακτικής σωματικής άσκησης και να δρομολογήσει εκστρατεία προαγωγής του αθλητισμού, των ευεργετημάτων του και των αξιών του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου