PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
12.9.2016
PE589.602v01-00
 
B8-1015/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


liikunnan edistämisestä


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys liikunnan edistämisestä  
B8-1015/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että "Centre for Economics and Business Research" -keskuksen (CEBR) kesäkuussa 2015 laatiman raportin mukaan unionin jäsenvaltiot käyttävät keskimäärin 80,4 miljardia euroa vuodessa sellaisten sairauksien hoitamiseen, jotka johtuvat fyysisen aktiivisuuden puutteesta, ja että nämä menot todennäköisesti kasvavat entisestään, jos unionin kansalaiset eivät lisää liikunnan harrastamista;

B.  panee merkille, että Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 42 prosenttia unionin kansalaisista ei harrasta koskaan urheilua eikä liikuntaa;

C.  toteaa, että fyysisen aktiviteetin puutteeseen liittyvät sairaudet (kakkostyypin diabetes, sepelvaltimotauti jne.) aiheuttavat unionissa vuosittain arviolta 500 000 kuolemantapausta;

D.  toteaa, että tutkimuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat säästää 80,4 miljardia euroa, jos kaikki unionin kansalaiset harrastaisivat keskimäärin 20 minuuttia liikuntaa päivässä;

1.  pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita liikunnan tukemiseen oppilaitoksissa;

2.  kehottaa komissiota tukemaan kaikenlaisia toimia säännöllisen liikunnan edistämiseksi ja kehottaa sitä panemaan alulle kampanjan, jolla tuetaan urheilua, siitä saatavaa hyötyä sekä siihen liittyviä arvoja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö