PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
12.9.2016
PE589.602v01-00
 
B8-1015/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie propagowania aktywności fizycznej


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie propagowania aktywności fizycznej  
B8-1015/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania Centre for Economics and Business Research (CEBR) z czerwca 2015 r. państwa członkowskie UE wydają średnio 80,4 mld EUR rocznie na leczenie chorób wynikających z braku aktywności fizycznej, a wydatki te jeszcze wzrosną, jeśli Europejczycy nie będą zażywać więcej ruchu;

B.  mając na uwadze, że według sondażu Eurobarometru 42 % obywateli europejskich w ogóle nie uprawia sportu i nie ćwiczy;

C.  mając na uwadze, że choroby związane z brakiem aktywności fizycznej (cukrzyca typu 2, choroby niedokrwienne serca itp.) powodują w Europie prawdopodobnie około 500 000 zgonów rocznie;

D.  mając na uwadze, że według wspomnianych badań państwa mogłyby zaoszczędzić 80,4 mld EUR, gdyby wszyscy Europejczycy zażywali ruchu średnio przez 20 minut dziennie;

1.  zwraca się do Komisji, by zachęcała państwa członkowskie do propagowania aktywności fizycznej w placówkach szkolnych;

2.  zachęca Komisję do wspierania wszelkich działań sprzyjających regularnej aktywności fizycznej oraz do zainicjowania kampanii propagującej sport, płynące z niego korzyści i związane z nim wartości.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności