FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 224kWORD 47k
12.9.2016
PE589.602v01-00
 
B8-1015/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om främjande av fysisk aktivitet


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om främjande av fysisk aktivitet  
B8-1015/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en rapport från juni 2015 från CEBR (Centre for Economics and Business Research) spenderar Europeiska unionens medlemsstater i genomsnitt 80,4 miljarder euro per år för att behandla sjukdomar som orsakas av bristande fysisk aktivitet, och dessa kostnader kommer troligen att öka ännu mer om unionsmedborgarna inte börjar röra sig mer.

B.  Enligt en Eurobarometerundersökning utövar 42 procent av unionsmedborgarna aldrig någon idrott eller fysisk aktivitet.

C.  Sjukdomar som kan kopplas till bristande fysisk aktivitet (typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar etc.) lär varje år orsaka ungefär 500 000 dödsfall i Europa.

D.  Enligt undersökningen skulle medlemsstaterna kunna spara 80,4 miljarder euro om alla unionsmedborgare utövade någon fysisk träning under i genomsnitt tjugo minuter om dagen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att stödja fysisk aktivitet och idrott i skolan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja alla insatser för att främja utövande av regelbunden fysisk aktivitet och att lansera en kampanj för att främja idrott och idrottens fördelar och värden.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy