ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно санкциите на Европейския съюз срещу Русия и удължаването на тяхното действие


Мари-Кристин Арнотю

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно санкциите на Европейския съюз срещу Русия и удължаването на тяхното действие  
B8-1016/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Съвета от 1 юли 2016 г. за удължаване на действието на санкциите на Европейския съюз срещу Руската федерация до януари 2017 г.,

–  като взе предвид резолюциите, приети от Националното събрание на Франция, френския сенат и парламента на Кипър съответно на 28 април, 8 юни и 7 юли 2016 г. с искане за снемане на санкциите,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че правителството на Украйна влага също толкова зла воля, ако не и повече, както руското правителство при прилагането на споразуменията от Минск II от 12 февруари 2015 г.;

Б.  като има предвид, че Съединените щати подкрепят удължаването на санкциите на ЕС, докато те самите засилват своя търговски обмен с Русия, в ущърб на държавите членки;

В.  като има предвид, че руското ембарго на редица европейски хранителни продукти, предприето в отговор на санкциите на ЕС, засяга много европейски производители тежко и несправедливо;

1.  счита за необходимо да се установи отново спокоен климат между Русия и държавите членки както от политически, така и от икономически съображения;

2.  във връзка с това приканва Съвета да преразгледа бързо своето решение от 1 юли 2016 г.;

3.  призовава за скорошно премахване на наложените от ЕС на Русия санкции.

Правна информация - Политика за поверителност