NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o sankcích Evropské unie proti Rusku a jejich prodloužení


Marie-Christine Arnautu

Návrh usnesení Evropského parlamentu o sankcích Evropské unie proti Rusku a jejich prodloužení  
B8-1016/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2016 o prodloužení sankcí Evropské unie proti Ruské federaci až do ledna 2017,

–  s ohledem na usnesení, která přijaly francouzské Národní shromáždění a Senát a kyperský parlament ve dnech 28. dubna, 8. června a 7. července 2016 a v nichž požadují zrušení sankcí,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ukrajinská vláda uplatňuje druhou minskou dohodu z 12. února 2015 stejně neochotně, ne-li ještě neochotněji, než vláda ruská;

B.  vzhledem k tomu, že Spojené státy podporují prodloužení sankcí Unie, přičemž však současně posilují své obchodní výměny s Ruskem na úkor členských států;

C.  vzhledem k tomu, že ruské embargo na několik různých evropských potravin, které bylo uvaleno v reakci na unijní sankce, tvrdě a nespravedlivě postihuje početné evropské producenty;

1.  považuje za nezbytné, aby byla obnovena smírná atmosféra ve vztazích mezi Ruskem a členskými státy, a to jak z politických, tak ekonomických důvodů;

2.  vybízí proto Radu, aby urychleně revidovala své rozhodnutí ze dne 1. července 2016;

3.  vyzývá k brzkému zrušení unijních sankcí postihujících Rusko.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí